தமிழ் சிவனடிசேர் யின் அர்த்தம்

சிவனடிசேர்

வினைச்சொல்-சேர, -சேர்ந்து

  • 1

    (சைவர்களிடையே மங்கல வழக்காக) இறத்தல்.