தமிழ் சிவப்பு முள்ளங்கி யின் அர்த்தம்

சிவப்பு முள்ளங்கி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வெளிர் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் முள்ளங்கி வகை.