தமிழ் சிவலோகம் யின் அர்த்தம்

சிவலோகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (புராணத்தில்) சிவனின் இருப்பிடமாகக் கூறப்படும் மேலுலகம்.