தமிழ் சுக்கிலபட்சம் யின் அர்த்தம்

சுக்கிலபட்சம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வளர்பிறைக் காலம்.