தமிழ் சுக்கிலம் யின் அர்த்தம்

சுக்கிலம்

பெயர்ச்சொல்

சித்த வைத்தியம்
  • 1

    சித்த வைத்தியம்
    விந்து.