தமிழ் சுகஜீவி யின் அர்த்தம்

சுகஜீவி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சுகஜீவனம் நடத்துபவர்.