தமிழ் சுகந்தம் யின் அர்த்தம்

சுகந்தம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு இனிய மணம்; நறுமணம்.

    ‘மல்லிகையின் சுகந்தம் காற்றில் மிதந்து வந்தது’
    ‘சுகந்த பத்தி’