தமிழ் சுகப்பிரசவம் யின் அர்த்தம்

சுகப்பிரசவம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிக்கல் எதுவும் இல்லாமல் இயல்பாக நிகழும் பிரசவம்.