தமிழ் சுகபோகி யின் அர்த்தம்

சுகபோகி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    எந்தக் கவலையும் இல்லாமல் சுகமாக வாழ்க்கை நடத்துபவர்.