தமிழ் சுகவீனம் யின் அர்த்தம்

சுகவீனம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு உடல்நலக் குறைவு; அசௌக்கியம்.

    ‘குழந்தையின் சுகவீனம் கவலை அளித்தது’