தமிழ் சுட்டுவிரல் யின் அர்த்தம்

சுட்டுவிரல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஆள்காட்டி விரல்.