தமிழ் சுண்டெலி யின் அர்த்தம்

சுண்டெலி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (வீட்டு எலியைவிட அளவில்) சிறிய எலி.