தமிழ் சுண்ணம் யின் அர்த்தம்

சுண்ணம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு சுண்ணாம்பு.