தமிழ் சுதன் யின் அர்த்தம்

சுதன்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    ‘மகன்’ என்று குறிப்பிடப்படும் இயேசு கிறிஸ்து.