தமிழ் சுந்தரம் யின் அர்த்தம்

சுந்தரம்

பெயர்ச்சொல்-ஆன

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு அழகு.

    ‘சுந்தரமான தோற்றம்’