தமிழ் சுந்தரி யின் அர்த்தம்

சுந்தரி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு அழகான பெண்.