தமிழ் சுன்னத்து யின் அர்த்தம்

சுன்னத்து

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    ஆண்குறியின் முன்தோல் அகற்றப்பட்ட நிலை.