தமிழ் சுயமைதுனம் யின் அர்த்தம்

சுயமைதுனம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு சுய இன்பம்.