தமிழ் சுரும்பு யின் அர்த்தம்

சுரும்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சுமார் 30 செ.மீ. நீளம் இருக்கும், பளபளப்பான (உணவாகும்) சாம்பல் நிறக் கடல் மீன்.