தமிழ் சுறட்டன் யின் அர்த்தம்

சுறட்டன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பிடிவாதக்காரன்.

    ‘இந்தச் சுறட்டனிடம் பேசிக் காணியை வாங்கி முடித்தாற்போல்தான்!’