தமிழ் சுற்றுநிரூபம் யின் அர்த்தம்

சுற்றுநிரூபம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சுற்றறிக்கை.

    ‘எல்லாப் பாடசாலைகளையும் மூடும்படி கல்வித் திணைக்களம் சுற்றுநிரூபம் அனுப்பியுள்ளது’