தமிழ் சுற்றுலா யின் அர்த்தம்

சுற்றுலா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பொழுதுபோக்காக அல்லது ஓய்வுக்காக மேற்கொள்ளும் பயணம்.

    ‘சுற்றுலாப் பயணிகள்’
    ‘சுற்றுலாத் துறை’