தமிழ் சுற்றுலா மாளிகை யின் அர்த்தம்

சுற்றுலா மாளிகை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (அரசு) விருந்தினர் விடுதி.