தமிழ் சுல்தான் யின் அர்த்தம்

சுல்தான்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இஸ்லாமிய அரசர்களுக்கு வழங்கிய பட்டப் பெயர்.