தமிழ் சுள்ளெறும்பு யின் அர்த்தம்

சுள்ளெறும்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படும் (கடித்தால் சுள்ளென்று வலி ஏற்படுத்தக் கூடிய) சிறிய எறும்பு.