தமிழ் சுழற்சி யின் அர்த்தம்

சுழற்சி

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  ஒன்றை அச்சாக அல்லது மையமாகக் கொண்டு சுழலும் நிலை.

  ‘வேகமாகச் சுழல்வதால் மின்விசிறியின் சுழற்சி கண்ணுக்குத் தெரிவதில்லை’
  ‘பூமியின் சுழற்சி வேகம்’

 • 2

  ஒரே வரிசையில் அல்லது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் திரும்பத்திரும்ப நிகழ்வது அல்லது செய்வது.

  ‘மாதவிடாய்ச் சுழற்சி’
  ‘இது வண்ணத்துப்பூச்சியின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியைப் பற்றிய ஆவணப் படம்’