சுழியன் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சுழியன்1சுழியன்2

சுழியன்1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கடலைப் பருப்பு, தேங்காய், வெல்லம் ஆகியவற்றால் செய்த பூரணத்தைக் கரைத்த மைதா மாவில் தோய்த்து எண்ணெயில் பொரித்த இனிப்புப் பண்டம்; சுசியம்.

சுழியன் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சுழியன்1சுழியன்2

சுழியன்2

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஏமாற்றுப் பேர்வழி.

    ‘இவன் சரியான சுழியன்; இவனிடம் கவனமாகப் பழகு’
    ‘இந்தச் சுழியனை நம்பினால், ஏதாவது ஒன்றில் மாட்டிவிட்டுவிடுவான்’