தமிழ் சுவர்க் கடிகாரம் யின் அர்த்தம்

சுவர்க் கடிகாரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சுவரில் மாட்டக்கூடிய பெரிய கடிகாரம்.