தமிழ் சுவர் மணிக்கூடு யின் அர்த்தம்

சுவர் மணிக்கூடு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சுவர்க் கடிகாரம்.