தமிழ் சுவாதி யின் அர்த்தம்

சுவாதி

பெயர்ச்சொல்

சோதிடம்
  • 1

    சோதிடம்
    இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களில் பதினைந்தாவது.