தமிழ் சுவாரஸ்யம் யின் அர்த்தம்

சுவாரஸ்யம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன