தமிழ் சூக்காய் நண்டு யின் அர்த்தம்

சூக்காய் நண்டு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கடற்கரை மணலில் காணப்படும் பொடி நண்டு.