தமிழ் சூதாடி யின் அர்த்தம்

சூதாடி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சூதாட்டங்களில் ஈடுபடுபவர்.