தமிழ் சூனாவயிறு யின் அர்த்தம்

சூனாவயிறு

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு (குழந்தைகளுக்கு ஈரல் நோயினால்) வீங்கிப் பெருத்துக் காணப்படும் வயிறு.