தமிழ் சூரணம் யின் அர்த்தம்

சூரணம்

பெயர்ச்சொல்

சித்த வைத்தியம்
  • 1

    சித்த வைத்தியம்
    அரைத்தோ பொடித்தோ பெறப்படும் தூள் வடிவ மருந்து.