தமிழ் சூரி யின் அர்த்தம்

சூரி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு திறமையானவர்; சாமர்த்தியசாலி.

    ‘அவர் அரசியலில் ஒரு சூரி’
    ‘வியாபாரம் செய்வதில் அவர் சரியான சூரி’