தமிழ் சூரிய அடுப்பு யின் அர்த்தம்

சூரிய அடுப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சூரிய சக்தியைக் கொண்டு எரியும் விதத்தில் வடிவமைக்கப்பட்ட அடுப்பு.