தமிழ் சூரிய சக்தி யின் அர்த்தம்

சூரிய சக்தி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சூரிய வெப்பத்திலிருந்து பெறும் சக்தி.