தமிழ் சூரிய விளக்கு யின் அர்த்தம்

சூரிய விளக்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சூரிய சக்தியைக் கொண்டு உருவாகும் மின்சக்தியில் எரியும் விளக்கு.