தமிழ் சூரை யின் அர்த்தம்

சூரை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மஞ்சள் நிறத் துடுப்புகளைக் கொண்ட, கூட்டமாக வாழும் (சுமார் ஒன்றரை மீட்டர் நீளம்வரை வளரக்கூடிய) நீல நிறத்தில் இருக்கும் (உணவாகும்) ஒரு வகைக் கடல் மீன்.