தமிழ் செக்கச்செவேல்-என்ற யின் அர்த்தம்

செக்கச்செவேல்-என்ற

பெயரடை

  • 1

    (உடல் நிறத்தைக் குறிக்கும்போது) மிகவும் சிவப்பான.

    ‘செக்கச்செவேலென்ற முகம்’