தமிழ் செங்குருதிக்கலம் யின் அர்த்தம்

செங்குருதிக்கலம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (இரத்தத்தில் உள்ள) சிவப்பணு.