தமிழ் செங்கோணம் யின் அர்த்தம்

செங்கோணம்

பெயர்ச்சொல்

கணிதம்
  • 1

    கணிதம்
    90ᵒ பாகை கொண்ட கோணம்.