தமிழ் செண்டு யின் அர்த்தம்

செண்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அழகாகக் கட்டப்பட்ட (மலர்) கொத்து.

    ‘மலர்ச் செண்டு’