தமிழ் செண்பகம் யின் அர்த்தம்

செண்பகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சாம்பல் நிறப் பட்டையை உடையதும் வாசனை மிகுந்த மஞ்சள் நிறப் பூப் பூப்பதுமான ஒரு வகை மரம்/அந்த மரத்தில் பூக்கும் பூ.

தமிழ் செண்பகம் யின் அர்த்தம்

செண்பகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    செம்போத்து.