தமிழ் செத்தக் கெண்டை யின் அர்த்தம்

செத்தக் கெண்டை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஆறு, முகத்துவாரம் போன்றவற்றில் காணப்படும்) கரும் பச்சை நிறத்தில், உடலில் பட்டைகளைக் கொண்ட, முட்டை வடிவில் இருக்கும் (உணவாகும்) ஒரு வகை மீன்.