தமிழ் செத்தல் மிளகாய் யின் அர்த்தம்

செத்தல் மிளகாய்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு காய்ந்த மிளகாய்.