தமிழ் செத்த வீடு யின் அர்த்தம்

செத்த வீடு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு இறப்பு நிகழ்ந்த வீடு.

    ‘நான் செத்த வீட்டுக்குப் போய்விட்டு வருகிறேன்’
    ‘செத்த வீட்டில் ஊரே கூடி நின்றது’