தமிழ் செந்நீர் யின் அர்த்தம்

செந்நீர்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு இரத்தம்.

    ‘செந்நீர் சிந்திய தியாகிகள்’