தமிழ் செந்நெறி யின் அர்த்தம்

செந்நெறி

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு மரபு சார்ந்து ஒழுகும் தூய பண்பு.